ZAWODY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015

ZAPOZNAJ SIE Z REGULAMINEM ZAWODÓW ŚWIETOKRZYSKICH 2015

Szczegółowa instrukcja konfiguracji programu DQR LOG autorstwa Marka SP7DQR

Wywołanie w Zawodach ŚwiętokrzyskichROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2015

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2015 znajdują sie na tej STRONIE
ROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2014

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2014 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2013

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2013 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2012

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2012 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2011

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2011 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2010

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2010 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2009

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2009 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2008

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2008 znajdują sie na tej STRONIE

DYPLOM ODDZIAŁOWY "ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA"REGULAMIN DYPLOMU "ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA"

Wydawca: Świętokrzyski Oddział Terenowy PZK nr 03 z siedzibą w Kielcach.

Czas wydawania dyplomu: dyplom stały, wydawany bezterminowo.

Warunki uzyskania dyplomu: zalicza się łączności przeprowadzone po 01. 01. 1999 r. ze stacjami pracującymi z terenu województwa świętokrzyskiego, z różnych powiatów. Pasma i emisje dowolne. Nie zalicza się łączności "cross-band", "mixed-mode" oraz przez przemienniki.

Dyplom wydawany jest za łączności z wymienionymi powiatami województwa Świętokrzyskiego.

Dyplom wydawany jest w 3 klasach:
- Podstawowa – za 7 potwierdzonych powiatów
- Klasa II – za 9 potwierdzonych powiatów
- Klasa I – za 14 potwierdzonych powiatów

Koszt dyplomu:
W wersji podstawowej: stacje krajowe - 10 znaczków na list zwykły, dla stacji zagranicznych koszt dyplomu to 6 USD lub 6 kuponów IRC. Nalepki I i II klasa – 4 znaczki na list zwykły, dla stacji zagranicznych koszt nalepki to 2 USD lub 3 kupony IRC.

Zgłoszenia: lista GCR ze skrótami powiatów, potwierdzona przez dwóch nadawców, macierzysty klub lub oddział, wraz z opłatą na adres:

Oddział Świętokrzyski PZK
Wojewódzki Dom Kultury
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
25-033 KIELCE, POLAND

Wykaz powiatów województwa świętokrzyskiego:
01. BU - Busko Zdrój
02. JE - Jędrzejów
03. KW - Kazimierza Wielka
04. KI - Kielce
05. IC - Kielce Miasto
06. OK - Końskie
07. OT - Opatów
08. OS - Ostrowiec Świętokrzyski
09. PI - Pińczów
10. AN - Sandomierz
11. SQ - Skarżysko Kamienna
12. SH - Starachowice
13. TS - Staszów
14. WS - Włoszczowa