Inauguracja obchodów 85. lecia powstania PZK oraz 90. lecia IARU.

W dniu 24 lutego br. w CPK Warszawa Praga Południe odbyła się inauguracja obchodów 85 lecia PZK i 90. lecia IARU. Przedstawicielami OT 03 na tej uroczystości byli : Andrzej Kojer SP7ASZ oraz Jerzy Śleżnik SP7CVW.

Gośćmi uroczystości byli: Don Beatie G3BJ Przewodniczący Komitetu Wykonawczego I. Regionu IARU, Pan Bogdan Dombrowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Pan Karol Krzywicki Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ppłk Waldemar Pawluczuk reprezentujący Ministra Obrony Narodowej, st. brygadier Zbigniew Góral zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Włodzimierz Karczewski SQ5WWK reprezentujący Prezesa Ligi Obrony Kraju. Gościem specjalnym była Pani Barbara Gebler - Wasiak Dyrektor Centrum Promocji Kultury Warszawa Praga Południe.

Obchody otworzył Prezes ZG PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG. Powitał zaproszonych gości i przedstawił program tego wieczoru. Po zakończeniu przemówień zaproszonych gości kolejnym elementem były wyróżnienia, podziękowania i nagrody. Wręczono grawertony za działalność społeczną na rzecz PZK . QSL Managerowie Okręgowi PZK w nagrodę za pracę społeczną otrzymali manipulatory telegraficzne specjalnie wykonane na tę uroczystość. Po przerwie kończącej cześć oficjalną uczestnikom spotkania zostały przedstawione trzy prezentacje. Pierwsza z nich o tematyce historycznej opracowana i przedstawiona przez Tomka SP5CCC. Druga dotyczyła ARISS i tematyki około ARISS-owej, a wygłosił ją Armand SP3QFE. Podczas tej prezentacji Armand SP3QFE dokonał wstępnego podsumowania akcji dyplomowej zorganizowanej w związku z aktywnością SSTV z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Trzecia prezentacja dotyczyła naszej działalności na rzecz w łączności rezerwowej, a wygłosił ją Rafał SQ6IYR EmCom Manager PZK. Był czas na serwis fotograficzny i rozmowy prywatne.

Późnym wieczorem wracaliśmy z Prezesem SP7ASZ samochodem do domu.

SP7CVW

RELACJA FOTO - JUBILEUSZ 85-LECIA PZK

ZAWODY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015

ZAPOZNAJ SIE Z REGULAMINEM ZAWODÓW ŚWIETOKRZYSKICH 2015

Szczegółowa instrukcja konfiguracji programu DQR LOG autorstwa Marka SP7DQR

Wywołanie w Zawodach ŚwiętokrzyskichROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2015

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2015 znajdują sie na tej STRONIE


POTWIERDZENIE OTRZYMANIA LOGU

lpZNAKKATEGORIA
1HF85PZKC
2SN5LC
3SN9MBC
4SO5MAXC
5SP1AENB
6SP1RKHB
7SP2AEKB
8SP2DKIB
9SP2MHDB
10SP3BESB
11SP3EAC
12SP3FTAC
13SP3PML/9C
14SP3PWLA
15SP4AWEB
16SP4GLB
17SP4JSJC
18SP5ENG/5B
19SP5FHFB
20SP5LKJC
21SP7ASZCHECKLOG
22SP7CCBA
23SP7CVWCHECKLOG
24SP7EWDB
25SP7FGAA
26SP7HDAC
27SP7IFXA
28SP7JKXC
29SP7JLHA
30SP7LIEB
31SP7MFUC
32SP7MOOCHECKLOG
33SP7PKICHECKLOG
34SP7RJLC
35SP7SEWC
36SP7UDDC
37SP7VUQCHECKLOG
38SP9AB
39SP9FRZC
40SP9HA
41SP9IEKC
42SP9IKNC
43SP9IQOC
44SP9JTZC
45SP9ODDC
46SP9WZOC
47SP9XCJB
48SQ1EICC
49SQ4NRB
50SQ4OLGC
51SQ5ASOB
52SQ5MRBC
53SQ7BCBC
54SQ7LQGCHECKLOG
55SQ7LQJCHECKLOG
56SQ7LQPCHECKLOG
57SQ7NSNC
58SQ7RLA
59SQ7RNC
60SQ7UZC
61SQ8PIWC
62SQ8SETC
63SQ90IARUC
64SQ9BDBC
65SQ9EA
66SQ9ITAC
67SQ9IWSC
68SQ9PPTC
ROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2014

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2014 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2013

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2013 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2012

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2012 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2011

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2011 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2010

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2010 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2009

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2009 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2008

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2008 znajdują sie na tej STRONIE

DYPLOM ODDZIAŁOWY "ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA"REGULAMIN DYPLOMU "ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA"

Wydawca: Świętokrzyski Oddział Terenowy PZK nr 03 z siedzibą w Kielcach.

Czas wydawania dyplomu: dyplom stały, wydawany bezterminowo.

Warunki uzyskania dyplomu: zalicza się łączności przeprowadzone po 01. 01. 1999 r. ze stacjami pracującymi z terenu województwa świętokrzyskiego, z różnych powiatów. Pasma i emisje dowolne. Nie zalicza się łączności "cross-band", "mixed-mode" oraz przez przemienniki.

Dyplom wydawany jest za łączności z wymienionymi powiatami województwa Świętokrzyskiego.

Dyplom wydawany jest w 3 klasach:
- Podstawowa – za 7 potwierdzonych powiatów
- Klasa II – za 9 potwierdzonych powiatów
- Klasa I – za 14 potwierdzonych powiatów

Koszt dyplomu:
W wersji podstawowej: stacje krajowe - 10 znaczków na list zwykły, dla stacji zagranicznych koszt dyplomu to 6 USD lub 6 kuponów IRC. Nalepki I i II klasa – 4 znaczki na list zwykły, dla stacji zagranicznych koszt nalepki to 2 USD lub 3 kupony IRC.

Zgłoszenia: lista GCR ze skrótami powiatów, potwierdzona przez dwóch nadawców, macierzysty klub lub oddział, wraz z opłatą na adres:

Oddział Świętokrzyski PZK
Wojewódzki Dom Kultury
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
25-033 KIELCE, POLAND

Wykaz powiatów województwa świętokrzyskiego:
01. BU - Busko Zdrój
02. JE - Jędrzejów
03. KW - Kazimierza Wielka
04. KI - Kielce
05. IC - Kielce Miasto
06. OK - Końskie
07. OT - Opatów
08. OS - Ostrowiec Świętokrzyski
09. PI - Pińczów
10. AN - Sandomierz
11. SQ - Skarżysko Kamienna
12. SH - Starachowice
13. TS - Staszów
14. WS - Włoszczowa